จำหน่ายอุปกร์เซฟตี้
 Your Smart Safety Model ...
search
 
 
 
  หน้าแรก สินค้าและบริการ โปรโมชั่นส์ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา บทความความปลอดภัย  
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปลอดภัยไว้ก่อน
ติดต่อสอบถามอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัย
สินค้าเซฟตี้ของเรา
 
 
   CATEGORIES / หมวดหมู่สินค้าเซฟตี้
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
แว่นตานิรภัย
อุปกรณ์ป้องกันเสียง
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
ถุงมือนิรภัย
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
รองเท้าเซฟตี้
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
อุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน
อุปกรณ์ในห้องคลีนรูม
อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี
แผ่นป้ายสัญลักษณ์
อุปกรณ์จราจร
อุปกรณ์ดับเพลิง
อุปกรณ์เซฟตี้อื่น ๆ
   
อุปกรณ์สินค้าเซฟตี้ลดล้างสต๊อก
Download catalogue safety
สมาคมความปลอดภัย

สำนักงานใหม่ Zeko Safety Solutions

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Link ที่น่าสนใจ

- WMS
- โปรแกรมคลังสินค้า
- Safety Thailand Blog
- Pick to Light

  มาตรฐานอ่างล้างตาฉุกเฉิน

ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ข้อกำหนดทั่วไป

1. นายจ้างและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือคนงานต้องสำรวจ ตรวจสอบความต้องการในการใช้ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน

2. ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องมีคุณภาพและลักษณะตรงตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับกันได้

3. ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องเข้าถึงได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพสามารถชะล้างสารอันตรายออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ต้องมีสัญญาณเสียงหรือไฟกะพริบหากมีการใช้งาน

5. นายจ้างจะต้องดูแล ตรวจสอบรวมทั้งทดสอบการใช้งาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

6. นายจ้างต้องจัดทำคู่มือวิธีการใช้และอบรมการใช้งานให้แก่คนงาน

ลักษณะและประสิทธิภาพของ ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉินตามมาตรฐาน ANSI Z358.1-1998 ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน (Emergency Shower)

1. น้ำที่ถูกปล่อยออกมาต้องมีความเร็วที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนงาน ทั้งนี้ ฝักบัวจะต้องปล่อยน้ำได้อย่างน้อย  75.7 ลิตร/นาที(LPM)หรือ 20 แกลลอน/นาที (GPM) ที่แรงดัน  30ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาที

2. อุปกรณ์การควบคุมปิด-เปิด (วาล์ว)ต้องเข้าถึงได้ง่ายและสามารถปล่อยน้ำได้ภายใน  1 วินาทีหรือน้อยกว่า

3. วาล์วน้ำต้องยังคงเปิดและรักษาอัตราการไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอโดย ไม่ต้องใช้มือของผู้ใช้งานบังคับจนกว่าจะปิดโดยตั้งใจ

4. ต้องมีป้าย ณ จุดติดตั้งให้เห็นได้อย่างชัดเจน

5. ฝักบัวนี้ต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีระยะไม่เกิน 30 เมตร (100 ฟุต)จากจุดเสี่ยงและคนงานต้องสามารถไปถึงได้ภายใน  10 วินาที เส้นทางที่ไปต้องโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นเส้นทางตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องมีแสงสว่างพอเพียง อย่างไรก็ตาม หากพื้นที่นั้น มีการใช้สารเคมีอันตรายสูง เช่น กรดแก่ ด่างแก่ หรือสารอื่นที่มีผลกระทบรุนแรง ควรติดตั้งฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน ให้ติดกับพื้นที่นั้น หรือให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้

6. จุดติดตั้ง ต้องอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (เช่น ทางที่จะไปถึงไม่ควรต้องลงหรือขึ้นไปชั้นอื่น หรือเป็นทางลาดขึ้น-ลง)

7. อุณหภูมิของน้ำควรรักษาให้คงที่ และควรอยู่ระหว่าง 15 C -35 C ในกรณีที่เคมีทำให้เกิดการไหม้ที่ผิวหนัง (Chemical burn)ควรให้น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่ 15 ํC และหากปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือถูกเร่งที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง ควรศึกษาจาก  MSDS หรือผู้จำหน่าย เพื่อขอข้อมูลอุณหภูมิน้ำที่จะใช้กับฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉิน

8. ตำแหน่งการติดตั้ง

- ฝักบัวควรอยู่ในระยะ 82 นิ้ว (208.3ซม.)-96 นิ้ว (243.8 ซม.) จากระดับพื้น

- ที่ระดับ 60 นิ้ว (152.4 ซม.) สูงจากพื้นละอองน้ำจากฝักบัวต้องแผ่กว้างออกไปในระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง  20นิ้วเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ จุดศูนย์กลางของละอองน้ำดังกล่าวควรห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 16 นิ้ว

- คันชักเปิดวาล์วน้ำเข้าถึงได้ง่ายและไม่ควรสูงเกิน 69 นิ้ว (173.3 ซม.) จากระดับพื้น ที่ล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eyewash)

1. ความเร็วของน้ำต้องต่ำพอที่จะไม่เกิดอันตรายกับตาของผู้ใช้น้ำจะต้องจ่ายให้กับตาทั้งสองข้างอย่างต่อเนื่อง ที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า1.5 ลิตร/นาที หรือ 0.4 แกลลอน/นาทีที่แรงดัน40 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที

2. น้ำต้องไหลภายใน 1 วินาทีหลังจากเปิดวาล์ว และยังคงเกิดอยู่โดยไม่ต้องใช้มือของผู้ใช้งานบังคับ จนกว่าจะปิดโดยตั้งใจ น้ำจะต้องสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่มองเห็นได้ (สิ่งสกปรก สนิม เป็นต้น)

3. ถ้าเป็นชนิดบรรจุน้ำในตัวจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากไม่มีข้อแนะนำจากผู้ผลิต ให้เปลี่ยนน้ำทุก 1 เดือน

4. ที่ล้างตาฉุกเฉินต้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีระยะไม่เกิน 30 เมตรหรือ 100 ฟุต  จากจุดเสี่ยงและคนงานต้องสามารถไปถึงได้ ภายใน 10 วินาที เส้นทางที่ไปต้องโล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นเส้นทางตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และต้องมีแสงสว่างพอเพียง อย่างไรก็ตามหากพื้นที่นั้นมี การใช้สารเคมีอันตรายสูง เช่น กรดแก่ ด่างแก่ หรือสารอื่นที่มีผลกระทบรุนแรงควรติดตั้งที่ล้างตาฉุกเฉินให้ติดกับพื้นที่นั้น หรือให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้

5. จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในพื้นที่ระดับเดียวกันกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง  (เช่น ทางที่จะไปถึงไม่ควรจะต้องลงหรือขึ้นไปชั้นอื่น หรือเป็นทางลาดขึ้น-ลง)

6. อุณหภูมิของน้ำควรรักษาให้คงที่ และควรอยู่ระหว่าง 15 ํ-35 ํC ในกรณีที่เคมีทำให้เกิดการไหม้ที่ผิวหนัง  (Chemical burn)ควรให้น้ำมีอุณหภูมิอยู่ที่ 15 C และหากปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหรือถูกเร่งที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง ควรศึกษาจาก MSDS  หรือผู้จำหน่ายเพื่อขอข้อมูลอุณหภูมิน้ำที่จะใช้กับที่ล้างตาฉุกเฉิน

7. ตำแหน่งการติดตั้ง

- หัวฉีดน้ำล้างตาอยู่ในระยะ 33 นิ้ว(83.3 ซม.)-45 นิ้ว (114.3 ซม.) จากพื้น และห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย 6 นิ้ว (15.3 ซม)สถานประกอบการใดจะติดตั้ง ฝักบัวอาบน้ำฉุกเฉินและ/หรือที่ล้างตาฉุกเฉิน ควรศึกษาค่ามาตรฐานที่เสนอไปแล้วข้างต้น เพื่อเทียบกับสินค้าของผู้ผลิต โดยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบที่เป็นฝักบัวหรือที่ล้างตาแบบแยกชุดต่างหาก และแบบที่รวมชุดมีฝักบัว และที่ล้างตารวมกัน พึงระลึกไว้เสมอ การปฏิบัติงานใดก็ตามหากมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเมื่อมีการสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาหรืออวัยวะสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่นายจ้างต้องจัดหาฝักบัวอาบน้ำและที่ล้างตาฉุกเฉินไว้ให้ลูกจ้างใช้ ชะล้างอวัยวะที่สัมผัสกับสารเคมี นั้นเพื่อเป็นการลดอันตราย ในเบื้องต้นให้เหลือน้อยที่สุด

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : thai-safetywiki.com
 
   
 
   
 
 
  Copyright 2015 Zeko Safety Solutions. All rights reserved. Extreme Safety Solutions Think About Zeko
  12/570 หมู่ 15 ซอยบางนา-ตราด 39 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 Email : sale zeko safety
  TEL : 02-136-4881
  บริการ Zeko Safety Solutions : จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้, อุปกรณ์เซฟตี้ราคาถูก-ราคาส่ง, โปรโมชั่นส์อุปกรณ์เซฟตี้, ร้านค้าอุปกรณ์เซฟตี้, จำหน่ายอุปกรณ์ป้องกัน
 
 
เมนูหลัก :
หน้าแรก | สินค้าและบริการ | โปรโมชั่นส์ | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | บทความความปลอดภัย
อุปกรณ์เซฟตี้ : อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ | แว่นตานิรภัย | อุปกรณ์ป้องกันเสียง | อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ | ถุงมือนิรภัย | อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย |
รองเท้านิรภัย | อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง | อุปกรณ์ชำระล้างฉุกเฉิน | อุปกรณ์ในห้องคลีนรูม | อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี | แผ่นป้ายสัญลักษณ์ |
อุปกรณ์จราจร | อุปกรณ์ดับเพลิง | อุปกรณ์เซฟตี้อื่น ๆ